Symtom och behandling

TIDIGA VARNINGSTECKEN

Läs mindre

Läs mer

Som närstående eller nära vän är du ofta den första som märker de små förändringar som sker med din familjemedlem eller vän. Det kan ofta vara förändringar som personen inte själv lägger märke till och som var för sig inte behöver vara tecken på sjukdomen men som tillsammans skapar en varningsbild.

Läs mindre

Läs mer

Det går inte att sätta en klar gräns för hur många av dessa varningstecken som krävs för att det ska vara troligt att din vän eller närstående håller på att utveckla ett återfall i psykos. Men om du är orolig över personens beteende och utveckling kan du i avsnittet Tidiga tecken/Varningstecken hitta en lista med möjliga tecken på återfall. Den vänder sig rent språkligt till den eventuellt sjuka, och ni kan antingen fylla i formuläret tillsammans eller du kan göra det själv om du känner dig orolig. Om du eller ni kan svara ja på många av påståendena kan det vara bra att skriva ut det ifyllda formuläret och ta ett samtal med läkaren.

Gå till sidan Tidiga tecken/Varningstecken

behandling
Behandling

Som närstående eller nära vän blir du mycket lätt engagerad i
behandlingen av schizofreni. Du kan uppleva att du oroar dig över om din vän eller närstående har kommit ihåg att ta sin medicin, och många – särskilt föräldrar – kan ta på sig rollen som ”medicinpolis”, vilket kan skapa ett ojämlikt förhållande och göra det svårare att kommunicera på lika villkor om andra viktiga ämnen.

Det är därför viktigt att du sätter dig in i de olika typer av behandling som kan hjälpa den som har schizofreni. Det handlar såväl om så kallade psykosociala åtgärder, som psykoterapi och familjeterapi samt om läkemedelsbehandling, där man kan välja mellan att ta tabletter dagligen eller få en injektion 1-2 gånger i månaden.

Läs mer om behandlingstyperna här

Läs mindre

Läs mer