Råd till närstående

Om en av dina närstående har diagnostiserats med schizofreni kan du spela en mycket viktig roll genom att stödja och hjälpa honom/henne till att få en lämplig behandling.1 Lär dig mer om schizofreni för att kunna stödja den som har schizofreni så bra som möjligt. Läkaren bör kunna svara på eventuella frågor från närstående om vad schizofreni är och hur man behandlar det.

citat Det är ett viktigt mål att du fortsätter att bli bättre.

Personer som har schizofreni kan under dåliga perioder ha svårt att kommunicera under ett samtal med läkaren. I vissa fall är det bara en medlem av patientens familj eller en god vän som uppmärksammat ändringar i beteende eller uppfattningar. Därför kan familj och vänner vara viktiga stödpersoner vid konsultationer hos läkaren. Som närstående till en person som har schizofreni underlättar det att känna till hans eller hennes medicinska historia och vilken medicin personen har tagit.

Man kan också vilja ställa frågor om medicin, biverkningar, långsiktig påverkan på hälsa och risken för inläggning. Det är bra att skriva ner frågorna i förväg och ha papper och penna med vid läkarbesöket, om man vill göra anteckningar.

 

ERFARENHETER FRÅN VARDAGEN

Läs mindre

Läs mer

Vad betyder familjen för någon som har schizofreni? Hur är det att bli övergiven av vänner och vad betyder det att möta förståelse och att vara tillsammans med andra? Hör här vad Åsa, Sandra och Kim säger om dessa och andra viktiga ämnen:

När jag drömmar om framtiden?

Stäng filmen

Se filmen

Kommer du rekommendera andra att vara öppen om sin diagnos?

Stäng filmen

Se filmen