Om schizofreni

Schizofreni är en komplex sjukdom som kan ge problem med tankarna. Det kan leda till hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar och förändrat tal eller beteende (också kallat ”psykotiska symtom”).1,2

citat När en människa med schizofreni är på väg mot ett återfall är det ofta en stegvis process som är förknippad med en rad varningstecken.

Dessa symtom leder till att personer med schizofreni kan ha svårt att umgås med andra människor och kan dra sig tillbaka från vardagliga aktiviteter, kända miljöer och omgivningar.1,2

beräkning
Orsaker

Man känner inte till en enskild orsak till schizofreni. Som med andra vanliga kroniska sjukdomar, till exempel diabetes och hjärtsjukdom, menar man att det är olika faktorer som samverkar när psykotiska symtom och sjukdomen schizofreni utvecklas.12

Experter på psykiska sjukdomar är eniga om att symtomen beror på problem att överföra och hantera information i hjärnan.1 Problem uppstår när den normala kommunikationen mellan hjärnans nervceller, som sker genom frisättning av kemiska substanser, inte fungerar som den ska.9

Genetiska och miljömässiga faktorer eller en hjärnskada vid tiden för födseln kan ha betydelse.1,13 Alla dessa faktorer anses öka risken för att vissa personer kan få psykotiska symtom. Dessa kan utlösas av olika händelser och situationer i livet, till exempel genom social isolering och stress, särskilt under tidiga vuxenåren.

Narkotika som t.ex. cannabis har också förknippats med att utlösa tillfälliga, psykotiska symtom och schizofreni.1

Läs mindre

Läs mer