För vårdpersonal

Psykoterapi och psykosociala åtgärder

Psykoterapi är behandling av känslomässiga och psykiska sjukdomar med samtal. När du pratar om din tillvaro och dina erfarenheter med en erfaren, empatisk och utomstående person kan du gradvis börja förstå dig själv bättre och hitta metoder att hantera din vardag och hur du mår.1,9

citat För de flesta människor innebär det en stor omställning att leva nära en person med schizofreni.

Individuell psykoterapi innebär täta samtal med en psykiatriker, psykolog, kurator eller sjuksköterska. Samtalen kan fokusera på olika ämnen, som nuvarande eller tidigare problem, erfarenheter, tankar, känslor eller relationer.

Det finns många olika slags psykoterapi. Det är viktigt att få vägledning om den bästa metoden för dig och om hur den passar ihop med andra behandlingar du får.1,9

 

 

rehabilitering
Rehabilitering

Många personer som har schizofreni kan övervinna sina problem med hjälp av olika behandlingsprogram.

Man kan till exempel träna sig på problemlösning, hantera pengar eller få stöd i att komma tillbaka till studier eller arbete. Det kan också vara en stor hjälp att möta andra med schizofreni som också befinner sig i en rehabiliteringsprocess.9

 

 

Läs mindre

Läs mer

kognitiv
Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) hjälper dig att förstå hur du uppfattar dig själv, andra människor och världen runt omkring dig.

Den tittar också på hur handlingar kan påverka tankar och känslor.

KBT kan hjälpa genom att lära dig att tänka på ett sätt så att du mår bättre. KBT skiljer sig från andra behandlingar för den fokuserar på problemen och svårigheterna här och nu.1,9

 

Läs mindre

Läs mer

Familjeutbildning

Personer med schizofreni blir utskrivna från sjukhuset och återvänder till sina hem.

Det är viktigt att familjen eller vårdgivarna lär sig om schizofreni för att förstå de svårigheter och problem som man kan ha vid sjukdomen.1,9

  • Familjeintervention kan hjälpa hela familjen att förstå hur de kan agera för att ge dig stöd i din situation.

Läs mindre

Läs mer