Det bästa valet

För att din behandling mot schizofreni ska bli framgångsrik är det viktigt att:

 

1 Du får en grundlig utredning och fastställt vilka behov av behandling du har.
2 Du diskuterar alla behandlingsmöjligheter, både daglig och långverkande läkemedelsbehandling samt psykosociala åtgärder, så att du och din läkare kan välja det som passar dig bäst
3 Du får förståelse för fördelarna med din behandling både på kort och lång sikt. Bland annat varför det är viktigt att du regelbundet tar din medicin – även om du mår bättre
4 Du bestämmer dig för att följa den behandlingsplan som du kommit överens om med din läkare
5 Du regelbundet följer upp hur dina symtom förbättras och vilka framsteg du gör

 

behandling
Behandlingsmål

Vilken behandling du ska ha beror på dina och ditt vårdteams mål. Dina mål bör vara både kortsiktiga och långsiktiga.

De kan vara,1,2,9

  • Att eliminera eller begränsa de psykotiska symtomen.
  • Förebygga återfall och minska behovet att söka akut psykiatrisk vård.
  • Att återuppta eller börja med vardagliga aktiviteter som arbete, utbildning, klara fler saker på egen hand, socialt umgänge med mera.

Läs mindre

Läs mer