Cookies

Välkommen till www.levamedschizofreni.se som ägs av Janssen-Cilag AB.

Denna policy för cookies har utformats för att beskriva hur vi samlar in information via cookies och andra spårningstekniker när du besöker vår webbplats.

Översikt av regler för samtycke till cookies

Lagstiftning inom EU-området kräver att organisationer som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer ska ge tydlig och heltäckande information om hur cookies används samt få samtycke från besökarna.
För att uppfylla dessa krav har vi vidtagit fyra åtgärder:

 • Identifierat cookies och andra spårningstekniker som används av denna webbplats, vilka syften de uppfyller samt relaterad information som t.ex. hur länge de är giltiga och huruvida de kommer från oss eller från tredje part.
 • Bedömt hur mycket dessa cookies påverkar en besökares förväntningar kring integritetsskydd baserat på den information som samlats in under (i) ovan.
 • Erbjudit "tydlig och heltäckande" information om cookies på webbplatsen med lämplig detaljnivå baserat på hur mycket varje cookie påverkar besökarens integritet.
 • Beslutat om lämpliga sätt för att få besökarnas samtycke till cookies på webbplatsen, med hänsyn till hur de används och hur mycket de påverkar besökarens integritet. Vissa typer av cookies kan vara undantagna från lagkraven och i dessa fall krävs inte samtycke.

Olika sätt för att inhämta samtycke som används på denna webbplats

De europeiska standarderna för erhållande av samtycke till att använda cookies och liknande spårningstekniker (som exempelvis pixelspårning och skript på webbplatsen) ("cookies") utvecklas kontinuerligt, och även om inhämtande av föregående uttryckliga samtycke (så kallat "opt-in"-) är den juridiskt mest hållbara lösningen för att erhålla samtycke, kan det påverka besökarens upplevelse negativt och negativt påverka legitim insamling av webbplatsdata.
Som ett alternativ kan samtycke som lämnas genom en persons handlande göra det möjligt för oss att dra slutsatser om samtycke i de fall besökarna inte motsätter sig att ta emot cookies (kallas "opt-out") när vi gjort tydliga beskrivningar av cookies och informerat hur man kan blockera cookies. Detta gör att besökare kan acceptera cookies som de vill ha och förhindra cookies som de inte vill acceptera.
Vilket sätt för att erhålla samtycke som är lämpligt för olika typer av cookies beror på hur stort intrång i den personliga integriteten en cookie kan tänkas innebära, baserat på:

 • Vem som placerar en cookie (vi själva eller tredjepart)
 • Vilka data som en cookie samlar in
 • Vilka syften den uppfyller
 • Hur länge den finns kvar
 • Typ av webbplats via vilken den placeras

För cookies som kräver samtycke använder vi en modell med tre nivåer för att få besökarens samtycke:

 • Cookies som bedöms utgöra ett litet intrång avseende användarens personliga integritet: Vi gör en tydligare beskrivning i policyn för cookien och erbjuder en enkel möjlighet att välja bort cookies och antar att vi fått besökarnas samtycke att de inte motsätter sig att ta emot cookies.
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett medelstort intrång avseende användarens personliga integritet: Vi använder samma sätt som för cookies som bedöms innebära ett litet intrång i den personliga integriteten och ger även anpassad information om användning av en cookie vid lämpliga ställen på webbplatsen (t.ex. att ge information om cookies för annonser eller annan webbplatsfunktionalitet som är beroende av dessa cookies).
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett stort intrång avseende användarens personliga integritet: För dessa inhämtar vi samtycke i förväg (t.ex. användning av banners/popup-fönster där besökarens samtycke krävs innan en cookie placeras).

Där samtycke till cookies lämnas genom en persons handlande: Cookies som används på denna webbplats har endast liten eller medelstor påverkan.
Uttryckligt samtycke for webbplatser som riktas till individer med speciella hälsorelaterade problem: Denna webbplats riktar sig till individer med speciella hälsorelaterade problem. Hälsorelaterade personuppgifter bedöms vara känsliga inom det Europeiska Ekonomiska Området och insamling av data via cookies kan bedömas utgöra ett stort intrång avseende den personliga integriteten för denna typ av data. Av detta skäl använder vi en modell där användarna uttryckligen får samtycka till användandet av cookies på denna webbplats.
Information om Cookies per typ snarare än identitet: Med tanke på det stora antalet cookies som placeras via webbplatser, innehåller bedömningen i Bilaga A inte någon beskrivning och bedömer inte påverkan av varje cookie. Istället grupperas cookies i kategorier (t.ex. cookies för reklam, cookies for webbplatsstatistik och så vidare) och påverkan bedöms per kategori med hänsyn till specifika funktioner hos cookies inom varje kategori. Detta gör att beskrivning av en cookie blir tydligare och enklare för konsumenten att förstå.
OBS! En bedömning av de typer av Cookies som placeras via denna webbplats finns i Bilaga A och innehåller information om dess syfte/syften, giltighetstid samt information om hur man förhindrar ta emot cookies, under "Hur man blockerar".

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att vi inte styr över cookies/spårningstekniker på andra webbplatser och denna policy för cookies inte är tillämplig för dessa webbplatser.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, kommentarer eller känner osäkerhet kring denna policy för cookies eller hur information används på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss:
Postadress: Janssen-Cilag AB
Kolonnvägen 45
170 67 Solna
Tel. +46-8-626 50 00
E-post: levamedschizofreni-se@its.jnj.com

Ändringar av denna policy för cookies

Om denna policy för cookies ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats. Denna policy för cookies uppdaterades senast den 20 februari 2014.

Bilaga A: Typer av cookies som används på denna webbplats

Policy for Cookies

Denna policy syftar att beskriva om vår metoder för insamling av information via cookeis (kakor) och andra spårningtekniker (såsom gif-bilder, webb-beacons etc).

Funtionerna för vilka vi använder dessa tekniker kan inkludera följande:

 • Hjälpa dig att navigera,
 • Vid registrering till aktiviteter, inloggning och möjliggöra att du kan tillhandahålla feedback,
 • Analysera användningen av våra produkter, tjänster eller applikationer,
 • Hjälpa oss med marknadsförning (inklusive intressebaserad marknadsförning),
 • Erbjuda innehåll från tredje part (såsom innehåll från sociala medier).

Nedan är en detaljerad lista över den cookies vi använder, med en detaljerad beskrivning av deras syfte, giltighetstid och information om hur man blockerar cookies.

Förutom då det är tillåtet enligt lag, så placerar vi cookies efter att ha erhållit ditt samtycke.

Below is a detailed list of the cookies we use, with a description of its purpose(s), expiry and information on refusing the Cookies in How to Block.

Except where allowed by applicable law, we place cookies after having received your consent.

Länkar till andra webbplatser

Denna tjänst kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att vi inte styr över cookies/spårningstekniker på andra webbplatser och denna policy för cookies inte är tillämplig för dessa webbplatser.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, kommentarer eller känner osäkerhet kring denna policy för cookies eller hur information används på denna webbplats, vänligen använd kontaktinformationen som finns i vår sekretesspolicy.

Ändringar av denna policy for cookies

Om denna policy för cookies ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats. Denna policy för cookies uppdaterades senast den 20180516.

 

 

Bilaga A: Kategorier av Cookies på denna webbplats

Kategorier av Cookies

Källa

Syfte

Giltighetstid

Hur man blockerar

 

Cookies / spårningstekniker som placeras av oss (förstaparts- cookies)

 

Cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktion

 • cookiesDisclosureCount
 • cookiesDirective
 • implicit
 • Janssen_Auth
 • yourAuthCookie
 • UMB_UCONTEXT
 • XSRF-TOKEN
 • XSRF-V
 • janssen-accepted

Johnson & Johnson

Dessa cookies är strikt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De säkerställer en säker och effektiv använding av vår webbplats.

Cookies som vi placerar av detta syfte tas automatiskt bort från din enhet, en månad efter du senast besökte vår webbplats.

Du kan acceptera eller blockera användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

 

Cookies / spårningstekniker som placeras av tjänsteleverantörer och andra företag (tredjeparts-cookies)

 

Cookies och tekniker för analys

_ga

_gid

_gat

Google Analytics

Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information på ett anonymt sätt, inklusive hur många som besöker webbplatsen, var besökarna kommer ifrån och vilka sidor de tittar på.

Vissa av de cookies som används för detta ändamål tas automatiskt bort från din enhet när du stänger webbläsaren. Andra kan finnas kvar i upp till 24 månader efter ditt senaste besök på vår webbplats.

 

Du kan blockera spårning med Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

Cookies och tekniker för annonsering

 • IDE
 • DSID

AppNexus

Doubleclick.net

Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats för att ge dem reklam som är bättre anpassade för deras intressen på vår webbplats och / eller på andra webbplatser.

 

 

Några av de cookies som placeras för detta syfte kan vara kvar upp till 12 månader efter ditt senaste besök på vår webbplats.

 

 

Du kan blockera spårning av AppNexus här:  http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

 

 

Cookies och tekniker för webbplatsens funktionalitet

 • APISID
 • HSID
 • LOGIN_INFO
 • PREF
 • SAPISID
 • SID
 • SSID
 • VISITOR_INFO1_LIVE

 

YouTube

Dessa cookies används för att tillhandahålla funktionalitet på vår hemsida som tillhandahålls av tredje part. Utan dessa cookies kommer vissa webbplatsfunktioner att vara otillgängliga för våra besökare. De uppgifter som våra tjänsteleverantörer samlar ihop för detta ändamål kan delas på anonymiserad basis med tredje part och kan användas för riktade reklamändamål.

 

YouTube använder Adobe Flash-filer (eller "Flash cookies") för detta ändamål. Dessa lagras i obestämd tid på din enhet, men kan tas bort genom att följa anvisningarna för blockering. Andra cookies som YouTube ställer in för detta ändamål kan vara i upp till 8 månader från ditt senaste besök på vår webbplats.

Du kan välja att acceptera eller blockera Flash-cookies genom att besöka Adobes webbinställningshanterare på: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Du kan blockera spårning via YouTube här: http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferences/naiv0optout.