Sekretesspolicy

Välkommen till www.levamedschizofreni.se

Denna webbplats ägs av Janssen-Cilag AB. Denna sekretesspolicy är utformad för att upplysa dig om vår insamling, användning och förmedling av uppgifter och information som du eventuellt lämnar till oss via denna webbplats. Vänligen läs igenom hela denna sekretesspolicy innan du använder eller skickar uppgifter och information till oss. Kontrollera sekretesspolicyn regelbundet och särskilt innan du uppger någon form av personuppgifter. Denna webbplats är avsedd att användas av invånare i Sverige.

Genom att godkänna denna sekretesspolicy accepterar du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Denna webbplats är inte avsedd för barn under 15 år. Vi kommer inte medvetet att samla in information från denna åldersgrupp. Vi uppmanar föräldrar att prata med sina barn om deras användning av Internet och den information de ger ut till olika webbplatser.

De uppgifter som du tillhandahåller oss kommer att behandlas av Janssen-Cilag AB för att tillhandahålla tjänster och information till dig och för att du i övrigt skall få del av eventuella förmåner och erbjudanden. De uppgifter som du tillhandahåller oss kommer även att användas för att förbättra innehållet på vår webbplats, anpassa innehållet till dina preferenser, att sända dig intressant information om Janssen-Cilag AB, våra produkter och tjänster samt om våra koncernbolag och deras produkter och tjänster (t.ex. via post, e-mail och sms). Uppgifterna kommer även att användas för forsknings- och andra ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

Genom att godkänna denna sekretesspolicy accepterar du även att de uppgifter du lämnat till oss kombineras med andra insamlade uppgifter om dig (t.ex. information om ditt namn, din adress, e-postadress, cookies, internet tags, ip-adress och navigationsdata). Därutöver godkänner du att Janssen-Cilag AB använder även sådana uppgifter som vi får via denna webbplats som inte är personuppgifter.

Genom att godkänna denna sekretesspolicy accepterar du också att Janssen-Cilag AB vidarebefordrar uppgifterna till andra företag inom Johnson & Johnson-koncernen över hela världen som accepterar att behandla dessa uppgifter i överensstämmelse med denna sekretesspolicy. Dessutom godkänner du att vi överför uppgifterna till tredje part såväl inom som utom Europeiska Unionen (t.ex. USA), men bara:

till samarbetspartners vi använder för att stödja vår verksamhet (t ex teknisk support, leveranstjänster och finansiella institutioner). I dessa fall kräver vi dylika tredje parter accepterar att behandla uppgifterna i enlighet med denna sekretesspolicy,
i samband med försäljning, speciella uppdrag, eller annan överföring av denna webbplats, till vilken uppgifterna tillhör. I dylika fall kommer vi att kräva att köparen accepterar att behandla uppgifterna i enlighet med denna sekretesspolicy och använda dem för samma syften; och
i de fall där detta krävs till följd av gällande lagstiftning, domstolsbeslut eller andra offentliga bestämmelser.
Alla personuppgifter som förekommer i elektroniska meddelanden till denna webbplats regleras av denna webbplats sekretesspolicy. Ägarna av denna webbplats har rätt att fritt använda och kopiera allt annat innehåll i sådan kommunikation, inklusive alla eventuella idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller know-how som yppas där, för alla ändamål. Ändamålen kan omfatta överföring av innehållet till tredjepart och/eller utveckling, framställning och/eller marknadsföring av varor och tjänster. Avsändare av kommunikation till denna webbplats eller i övrigt till ägarna av denna webbplats är ansvarig för innehållet och informationen, inklusive dess sanningsenlighet och riktighet.

För det fall att dina uppgifter ändras är vi tacksamma om du kontaktar oss på den adress som anges nedan. För att se till att de uppgifter vi behandlar som avser dig är korrekta, aktuella och kompletta, kommer vi löpande att justera uppgifterna efter ditt påtalande. Du har rätt att kontakta Janssen-Cilag AB för att få mer information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan begäran kan skickas till nedan angiven adress.

Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss det skriftligen genom att skicka ett meddelande till adressen nedan.

Vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter när du överför den från din dator till vår webbplats och för att förhindra att uppgifterna försvinner, missbrukas eller utsätts för otillbörlig användning, avslöjas, ändras eller förstörs. Du bör känna till att ingen Internetöverföring är helt säker eller felfri. Observera särskilt att vi inte kan garantera säkerheten vad avser e-mail som sänds till eller från denna webbplats. Du bör därför vara särskilt uppmärksam på vilken typ av uppgifter och information som du sänder till oss genom e-mail.

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra hemsidor till vilka denna sekretesspolicy inte är applicerbar. Vi uppmanar dig att kontinuerligt läsa relevant sekretesspolicy för varje webbplats du besöker.

 

Om du har frågor, kommentarer, önskemål eller synpunkter på denna sekretesspolicy eller informationshanteringen för denna webbplats kontakta oss gärna på nedanstående kontaktuppgifter:

Via e-mail: levamedschizofreni-se@its.jnj.com 

Via post: Janssen-Cilag AB, Box 4042, 16904 Solna

Via telefon: 08-6265000

Organisationsnummer: 556024-0037

Momsregistreringsnummer: SE556024003701

 

Om denna sekretesspolicy ändras, så publiceras den ändrade versionen på denna webbplats. Kontrollera den regelbundet och särskilt innan du överför personligt identifierbar information. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 01 november 2015.