5

Be att få informationsbroschyrer om din behandling och medicin.