1

Innan besöket kan du skriva ner de frågor som du vill ställa till läkaren.