För vårdpersonal

Akut Hjälp

Nedan finner du information om jourhavande läkare och organisationer som bland annat erbjuder anonym telefonrådgivning för psykiskt sjuka och deras närstående.

För akut hjälp, ring:

• Alarmcentralen - 112

• Hjälplinjen - 020-22 00 60 (öppet 13-22)

Man kan vända sig till alla psykiatriska akutmottagningar, oavsett var man är skriven. Du kan hitta adresser till psykiatriska avdelningar på internet.