Behandling

Rekommenderad behandling av schizofreni består av läkemedel samt psykoterapi och andra psykosociala åtgärder.

För de flesta som har schizofreni är läkemedel nödvändigt för att lindra symtomen.2,9 Medicinen kan delas in i två huvudtyper:

 

Daglig behandling: Tabletter eller flytande läkemedel som ska tas varje dag för att effekten ska bibehållas.

 

 

 

 

Behandling med injektion: Långtidsverkande behandling: En injektion som kan ges varannan vecka, varje månad eller var tredje månad. 

 

 

 

 

tala
Psykosocial behandling

Som tillägg till läkemedel kan psykoterapi och andra psykosociala åtgärder passa för dig.